Program

Założenia metody Montessori

 • Grupy mieszane wiekowo – dzieci młodsze uczą się wszystkiego od starszych, dzieci starsze dzięki przebywaniu z młodszymi uczą się wrażliwości, empatii, szacunku i zrozumienia potrzeb innych. Działanie jako społeczność – czekanie na innych, pomoc sobie na wzajem.
 • Praca dzieci związana jest 3 aspektami: wybranie materiału, czasu i miejsca pracy, dziecko pracuje z danym materiałem do momentu nasycenia się. Dla dziecka w tym wieku ważna jest praca, a nie jej efekt.
 • Brak kar i nagród – bazujemy na motywacji wewnętrznej, chodzi nam o to, by chęć dziecka do działania wypływała z jego środka, a nie dla pochawały. Dzieci nagradzane są mniej kreatywne, wolniej się uczą, nie czerpią satysfakcji z nauki. Kary wzmagają agresję, bunt, gniew i poczucie bezradności.

Słowniczek pojęć montessoriańskich

 • Praca własna – samodzielna praca dziecka w ciągu dnia z materiałem montessoriańskim. 
 • Materiały/pomoce Montessori – specjalnie dostosowane wielkścią do dziecinnych rączek, ich możliwości i wieku dziecka, głównie drewniane materiały w większości zaprojektowane przez dr Marię Montessori, służące do nauki wszystkich sfer życia, jak i przedmiotów szkolnych. Materiał jest tak skonstruowany, aby dzieci miały możliwość kontrolowania swoich błędów, czy prawidłowo wykonują swoje zadanie, nie potrzebują kontroli nauczyciela. Dzięki temu dziecko ma poczucie sprawczości.
  Część pomocy jest stworzona samodzielnie przez nauczycieli, dostosowane
  są do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci. 
 • Życie praktyczne, życie codzienne – nauka wszelkich czynności związanych
  z samodzielnością w życiu codziennym dzieci, takich jak ubieranie się, zapinanie guzików, zamków błyskawicznych, wiązanie butów, nalewanie wody z dzbanka, używanie sztućców, wycinanie. To również nauka zdolności manualnych dziecka jak i samokontroli, cierpliwości i wiary w siebie. 
 • Krąg – spotkanie w kole, na dywanie w czasie którego omawiamy sobie ważne sprawy, uczymy się grupowo pracy z materiałem Montessori, bawimy się, czytamy, śpiewamy. 
 • Stolik pokoju - miejsce do rozwiązywanie konfliktów wspólnie z nauczycielem.
Call Now Button